Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2013

mrPaulib
Im częściej możesz przy kimś swo­bod­nie mil­czeć - tym lep­sze to oz­nacza wasze porozumienie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viajonasekk jonasekk
mrPaulib
A gdybyś mógł jutro obudzić się w wybranym przez siebie miejscu, to jakie byłoby to miejsce?
Reposted fromzagubiona0602 zagubiona0602 viajonasekk jonasekk
mrPaulib

Cholernie tego potrzebuje, tej całej czułości, pragnę ją poczuć, teraz, natychmiast, zaraz zwariuje..

Reposted fromoceanstrat oceanstrat viajonasekk jonasekk
mrPaulib
5916 53c1 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaretaliate retaliate
mrPaulib
5931 2f20 390
Reposted fromla-lu la-lu viaretaliate retaliate
mrPaulib
Bądź bardzo,bardzo ostrożny na to co wkładasz do głowy,bo już nigdy tego z niej nie wyciągniesz.
— Thomas Cardinal Wolsey
Reposted fromweightless weightless viajonasekk jonasekk
mrPaulib
4270 61f5 390
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaretaliate retaliate
mrPaulib
6226 3638 390
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viashoes shoes
mrPaulib

Mężczyźni nie reagują na słowa, reagują na brak kontaktu.

— Sherry Argov, Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted frommissbrodka missbrodka viaidacnaoslep idacnaoslep
mrPaulib
3964 7ce4 390
Reposted fromjacie jacie viaidacnaoslep idacnaoslep
mrPaulib
1886 8e2b 390
Reposted fromKokytos Kokytos viaidacnaoslep idacnaoslep

December 31 2012

mrPaulib
muszę skończyć z przyszywaniem uśmiechu do twarzy,albo wziąć grubszą nić.
— hrabia
mrPaulib
7197 a2a9 390
Reposted fromayati ayati viajonasekk jonasekk
mrPaulib
Ktoś kiedyś powiedział, że żegnać się, to jakby trochę umierać. Ten ktoś miał racje.
— inglot.
Reposted fromappreciation appreciation viajonasekk jonasekk
mrPaulib
7006 e465 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viajonasekk jonasekk

December 14 2012

mrPaulib
skończył się jakiś świat,błękitne oczy nie były już tak błękitne a błękit pochłonął wszystko dookoła,łącznie z oddechem,biciem serca i przepływem krwi w żyłach. budzi Cię koszmar,chociaż koszmar wcale Ci się nie śnił.
— zakonnicawglanach.

December 06 2012

mrPaulib

Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry

— Soren Kierkegaard. Duński filozof i teolog
Reposted fromrzzkropka rzzkropka
mrPaulib
5463 a770 390
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
5480 4c1e 390
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
5514 3140 390
Reposted frommrmystery mrmystery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl