Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2012

mrPaulib
Nie umiem powiedzieć tego,że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem.
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
Każda zmiana zaczyna się od środka
Każda zmiana zaczyna się od nas
Wszystko wraca, ale zmienia swój rozmiar
Tak jak wylana łza która zamieni się w wodospad
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
9297 205a 390
Reposted frommrmystery mrmystery

November 22 2012

mrPaulib
Prawda zawsze jest w oczach. I często w głosie, ale trzeba słuchać uważnie.
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
Uśmiech w oczach jest najpiękniejszym z uśmiechów.
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
2630 bb55 390
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
8755 c2a0 390
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
8768 95ee 390
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
CISZA, PRZYJACIELU, ROZDZIELA BARDZIEJ NIŻ PRZESTRZEŃ.
— Poświatowska
Reposted frompoppyseed poppyseed vianostalgiiia nostalgiiia
mrPaulib
8915 9974 390
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
 Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie.
Jest mi o tyle Twych spojrzeń samotniej.
Ciemniej...
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
Nie umiem powiedzieć tego,że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem.
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
Może ludzie robią złe rzeczy, bo są po prostu samotni.
Reposted frommrmystery mrmystery
mrPaulib
2865 84f8 390
nadja auermann, patrick demarchelier.
Reposted fromlaperla laperla vianostalgiiia nostalgiiia

November 14 2012

mrPaulib

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

Reposted frommrmystery mrmystery vianostalgiiia nostalgiiia
mrPaulib
1437 e2fa
Reposted frombvllshit bvllshit

November 07 2012

mrPaulib
Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą - 
Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu,
Pewne, że się twym ustom do cna wytłumaczą -
I nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu.
— Bolesław Leśmian
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viaespera espera
mrPaulib
1853 0d2a 390
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaespera espera
mrPaulib
mrPaulib
Osoby, które poznajemy przez przypadek, zazwyczaj robią najwięcej zamieszania w naszym życiu.
Reposted fromlabellavita labellavita viadearselfish dearselfish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl